Waar moet een brievenbus aan voldoen?

Brievenbus afmetingen en eisen

De wet stelt bepaalde eisen aan de plaatsing en uitvoering van brievenbussen in Nederland. Dit met onder meer het oog op de arbeidsomstandigheden voor postbezorgers, maar ook zodat er standaard afmetingen van bijvoorbeeld briefpost gehanteerd kan worden.

  • De plaats – De brievenbus dient zo dicht mogelijk aan de openbare weg te staan. Als jouw brievenbus in of bij de woning zit of staat, dan mag de afstand van de weg naar de brievenbus niet meer dan 10 meter zijn. Als het voorste deel van het pad van de weg naar jouw woning gemeentegrond is, wordt dit gedeelte ook meegerekend. Een postbode mag ook geen trappen op en af moeten die hoger zijn dan 2,5 meter gemeten vanaf het wegdek.
  • Galerijflat – Bij galerijflats moeten de brievenbussen altijd bij elkaar geplaatst zijn, en zo dicht mogelijk bij de ingang van de flat zijn.
  • Recreatieterreinen – Bij recreatieterreinen zoals campings, bungalowparken en vergelijkbare plekken moet de brievenbus bij de ingang van het terrein staan. Als dit niet zo is mag de postbode de post afgeven bij de beheerder.
  • Collectieve gebouwen – In collectieve gebouwen, zoals ziekenhuizen, verzorgingsflats en kazernes, wordt de post in een gemeenschappelijke brievenbus bezorgd. Een centraal punt in de hal van het gebouw is ook toegestaan.

De uitvoering

De inwerp opening dient horizontaal te zijn (liggend). De opening moet minimaal 265 mm lang en 32 mm hoog zijn. De postbode moet gemakkelijk bij de opening kunnen. Een hoogte van 110 cm gemeten vanaf de grond waar de postbode staat is ideaal. De opening van de brievenbus mag niet lager dan 60 cm en niet hoger dan 180 cm zijn. De post dient ook altijd gemakkelijk door de opening te kunnen. Bij een opvang of bewaarruimte achter de opening gelden de volgende minimale afmetingen: 150 mm diep, 270 mm breed en 380 mm hoog.

Inhoudsopgave